Na vašem soukromí záleží.
Chceme vám i nadále pomáhat s vaším podnikáním. Vzhledem k nové legislativě platné od 1. 1. 2022 od vás potřebujeme pár informací.
Vítejte v Terminu! Přihlaste se
Ještě Termino nemáte?
Požádejte o přístup na e-mailu konzultant@slevomat.cz.